EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
О. П. Коломієць

Назад

УДК: 658.5: 338.43.636

О. П. Коломієць

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

Проведено оцінку системи управління економіко-технологічними процесами виробництва та переробки молока в Харківській області, на основі системи показників, які складаються з п'яти частин. Встановлено, що необхідно використовувати єдиний критерій ефективності і систему показників для оцінки економічної ефективності управління підприємствами з виробництва та переробки молока. Ґрунтуючись на цьому, запропоновано послідовність дій щодо оцінки економічної ефективності системи управління підприємств з виробництва та переробки молока.
Проаналізовано рейтинг показників та стан системи управління Харківської області та зроблено висновок, що найгірша ситуація склалася в системі управління виробничою частиною підприємств, найкраща ситуація в управлінні трудовою діяльністю. Визначено, що навіть незначне покрашення системи управління лише зазначеної складової дозволить значно підвищити ефективність управління в цілому.

O. Kolomiets

EVALUATION SYSTEMS MANAGEMENT BY ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PRODUCTION AND PROCESSING MILK IN THE KHARKIV REGION

Summary

Estimation system management of economic and technological processes of production and processing milk in the Kharkiv region, was conducted on the basis of a five-part system indicators. It was established that it is necessary to use, a single criterion of efficiency and a system indicators for assessing the economic efficiency of the management fo milk production and processing enterprises. Based on this, a series of actions have been proposed to assess the economic efficiency of the milk production and processing enterprise management system and the region as a whole.
The rating of indicators and the state the management system of the Kharkiv region is analyzed, and the conclusion is made that the worst situation has occurred in the system of management of the industrial part of enterprises, the best situation in the management of labor activity. It has been determined that even a minor improvement of the control system of only this component will significantly improve the efficiency of management as a whole.

№ 8 2018, стор. 57 - 62

Кількість переглядів: 1112

Відомості про авторів

О. П. Коломієць

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

O. Kolomiets

PhD student of Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

Як цитувати статтю

Коломієць О. П. Оцінка системи управління економіко-технологічними процесами виробництва та переробки молока в харківській області. Агросвіт. 2018. № 8. С. 57–62.

Kolomiets, O. (2018), “Evaluation systems management by economic and technological processes of production and processing milk in the kharkiv region”, Agrosvit, vol. 8, pp. 57–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.