EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. Л. Загребельна, Є. О. Олійник

Назад

УДК: 631.11

І. Л. Загребельна, Є. О. Олійник

ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Проаналізовано сукупність показників, які характеризують сучасний стан розвитку ринку праці в Полтавській області. Зокрема визначено кількісну величину трудового потенціалу сільського господарства, стан ринку аграрної праці з формування попиту і пропозиції на кваліфіковану робочу силу. Розглянуто рівень мобільності робочої сили та правове забезпечення працівників сільського господарства. Наведено негативні та позитивні аспекти плинності кадрів та їх вплив на ефективність сільського господарства. Досліджено основні проблеми розвитку трудового потенціалу сільського господарства Полтавської області. Визначено складові оцінки трудових ресурсів сільського господарства на мікро- та макрорівні.

I. Zahrebelna, Yе. Oliinyk

POTENTIAL OF THE LABOR RESOURCES OF AGRICULTURE OF THE POLTAVA REGION

Summary

Analyzed a set of indicators that characterize the current state of the labor market in Poltava region. In particular, the quantitative value of labor potential of agriculture, agrarian labor market conditions for the formation of supply and demand for skilled labor. The level of labor mobility and legal support for agricultural workers. An negative and positive aspects turnover and their impact on the efficiency of agriculture. The basic problem of labor potential of agriculture Poltava region. The composition assessment of human resources for agricultural micro and macro level.

№ 11 2017, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 1007

Відомості про авторів

І. Л. Загребельна

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

I. Zahrebelna

Ph.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Є. О. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Yе. Oliinyk

Ph.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Загребельна І. Л., Олійник Є. О. Потенціал трудових ресурсів сільського господарства полтавської області. Агросвіт. 2017. № 11. С. 15–20.

Zahrebelna, I. and Oliinyk, Yе. (2017), “Potential of the labor resources of agriculture of the poltava region”, Agrosvit, vol. 11, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.