EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
М. М. Бабич

Назад

УДК: 338.24

М. М. Бабич

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено проблеми у формуванні системи продовольчого забезпечення з урахуванням особливостей їх прояву на різних рівнях. Визначено напрями державної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки України, які включають: зростання доходів, зростання пропозиції харчових продуктів, дешевші харчові продукти та спеціальні заходи. Запропоновано основні необхідні заходи державної політики щодо продовольчого забезпечення населення України на різних рівнях, зокрема: на національному рівні — заходи структурної політики (задля забезпечення зниження рівня продовольчої уразливості сімей шляхом збільшення їх доходів, забезпечення загальних соціальних прав і доступу до якісної продовольства, а також зменшення нерівності в доходах) та спеціальні заходи (покликані сприяти зміцненню продовольчої безпеки та безпосередньо скорочення масштабів недоїдання серед незаможного населення); для сільських районів, малих та середніх міст та мегаполісів — локальні заходи (основне завдання — співпраця місцевих органів влади у вирішенні питань продовольчого забезпечення з громадами).

М. Babych

THE PROBLEMS OF ENSURING OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

Summary

In the article the problems in the formation of food security, taking into account the characteristics of their manifestations at different levels. The directions of the state policy on food security of Ukraine, including: revenue growth, increased supply of food, cheaper food and special events. The basic measures necessary state policy on food security of the population Ukraine at different levels, including: nationally — measures of structural policy (to ensure the reduction of food vulnerability of families by increasing their incomes, ensure overall social rights and access to quality food and reduce income inequality) and special events (designed to strengthen food security and directly reducing malnutrition among the poor); for rural areas, small and medium-sized towns and cities — local events (the main task — the cooperation of local authorities in addressing food security of communities).

№ 3 2017, стор. 32 - 39

Кількість переглядів: 1024

Відомості про авторів

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Бабич М. М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Агросвіт. 2017. № 3. С. 32–39.

Babych, М. (2017), “The problems of ensuring of food security in Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 32–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.