EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНВЕРГЕНЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
М. В. Босовська

Назад

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська

КОНВЕРГЕНЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Анотація

У статті визначено, що формування кластерних структур визначено приоритетним напрямом розвитку економіки знань та інформації. Обгрунтовано необхідність поглиблення досліджень наукової проблеми розроблення туристичних кластерів, систематизації методологічних підходів до їх змістовної інтерпретації, визначення ознак та характеристик кластеру як специфічного феномену взаємодії економічних суб'єктів. На основі узагальнення наукових здобутків загальнотеоретичного та прикладного характеру викладено авторський підхід до розуміння туристичного кластеру як теорії та методології розвитку інтеграційних процесів в економіці та як специфічного формату просторової взаємодії суб'єктів туристичної діяльності, який характеризується такими ознаками: структурною, системною, географічною, технологічною, функціональною, організаційно-управлінською, поведінковою, еволюційною, стратегічною та якісною. Розглянуто логіку розгортання досліджень та розроблення кластерної парадигми в економічних науках; з метою поглиблення методологічних основ кластерної концепції запропоновано виокремити сенсоутворюючі (іманентні) ознаки кластерів, які є ключовими (детермінантними) та неодмінно притаманними кластерному різновиду інтеграційних процесів, та бажані, що доповнюють сумісно-змістовне наповнення розуміння туристичного кластера. Очевидно, що розуміння сутнісно-змістовного наповнення кластерної взаємодії дозволить у подальшому розробляти дієві механізми формування зазначеного різновиду інтеграційних відносин суб'єктів господарювання у підприємницькому середовищі.

M. Bosovskaya

CONSOLIDATION OF TOURISM SECTOR ECONOMIC ENTITIES ON THE BASIS OF A CLUSTER

Summary

The formation of cluster structures is determined to be a prior direction of the development of economy of knowledge and information. The author has substantiated the necessity of expansion of researches on a scientific problem of the tourism cluster development, the systematization of methodological approaches to their defining, the determination of features and properties of a cluster as a specific phenomenon of the interaction of economic entities. Having summarized theoretical and applied scientific outcomes, the author has proposed the own approach to defining a tourism cluster as a theoretical and methodical approach to the development of integrative processes in the economy and as a specific format of the spatial interaction of tourism sector economic entities characterized by featuresю such as structural, system, geographical, technological, functional, organizational and managerial, behavioral, evolutional, strategic, and qualitative ones. To expand methodological basics of the cluster concept, the author has suggested to highlight sense-creating (immanent) and desired features. Specific peculiarities of the cluster cooperation have been considered.

№ 3-4 2015, стор. 47 - 54

Кількість переглядів: 853

Відомості про авторів

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kуiv

Як цитувати статтю

Босовська М. В. Конвергенція суб'єктів туристичної діяльності на основі кластеризації . Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 47–54.

Bosovskaya, M. (2015), “Consolidation of tourism sector economic entities on the basis of a cluster”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 47–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.