EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський

Назад

УДК: 005.332.2:338.436

Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський

ЗАГРОЗИ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні загрози економічній безпеці на міжнародному, національному та регіональному рівнях та систематизовано загрози економічній безпеці підприємств за 15 класифікаційними ознаками. Досліджено роль агропромислового комплексу (АПК) у структурі економіки та обгрунтовано його стратегічне значення на сучасному етапі розвитку. Проведено аналіз фінансових результатів підприємств, на основі чого встановлено, що найбільшою зовнішньою загрозою стратегічному розвитку економічній безпеці підприємств АПК є кон'юнктурні коливання національної економіки.

N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi

THREATS TO THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES' ECONOMIC SECURITY

Summary

The article considers the main threats to economic security at international, national and regional levels. Authors systematized threat to economic security companies in 15 classification features. The role of agro-industrial sector in the structure of the Ukrainian economy investigated and proved its strategic importance at the present stage of development. The analysis of financial results, based on which found that the greatest external threat the strategic development of Ukrainian agro-industrial enterprises' economic security is circumstantial fluctuations in the national economy.

№ 6 2013, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 1232

Відомості про авторів

Н. В. Білошкурська

викладач кафедри економіки і менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

N. V. Biloshkurska

Lecturer, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch


М. В. Білошкурський

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

M. V. Biloshkurskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.