EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В. М. Шевченко

Назад

УДК: 631.385.17

В. М. Шевченко

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті досліджено основні економічні напрями інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах. Запропоновані принципово інші системи оплати праці, де основна увага приділяється мотивації персоналу. Встановлено, що ефективність праці істотно залежить від наукового обгрунтування засад організації праці. Обгрунтовано оптимальну виробничу галузеву структуру та оптимальний рівень інтенсивності виробництва досліджуваного підприємства.

V. Shevchenko

ECONOMIC DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the main economic directions of innovative development of plant growing in agricultural enterprises. The fundamentally different systems of remuneration are offered, where the main attention is paid to motivation of the personnel. It has been established that the effectiveness of labor essentially depends on the scientific substantiation of the principles of the organization of labor. The optimal industrial branch structure and the optimum level of intensity of production of the investigated enterprise are substantiated.

№ 13 2018, стор. 57 - 62

Кількість переглядів: 1001

Відомості про авторів

В. М. Шевченко

аспірант кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

V. Shevchenko

graduate student of department of finances, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

Як цитувати статтю

Шевченко В. М. Економічні напрями інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2018. № 13. С. 57–62.

Shevchenko, V. (2018), “Economic directions of innovative development of crop production in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 13, pp. 57–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.