EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: РОЗВ'ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ
О. М. Кононенко

Назад

УДК: 332.12

О. М. Кононенко

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: РОЗВ'ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Подано результати дослідження щодо удосконалення науково-методичних основ збалансованого сільського розвитку, висвітлено причини згубності для людини, флори і фауни ресурсозатратної моделі економіки. З критичних позицій розглянуто широко вживаний в науковій літературі термін "сталий розвиток" у контексті застосування його до сільського розвитку. З'ясовано внесок українських вчених і практиків у розвиток національної наукової школи фізичної економіки. Визначено складові збалансованого сільського розвитку як елемента аграрної сфери, а також наведені їх трактування вченими. Проаналізовано шляхи досягнення цілей збалансованого сільського розвитку, визначених в офіційних документах ФАО та Україною. Запропоновано концептуальні напрями забезпечення рівнопріоритетності еко-соціо-економічного сільського розвитку та його показники.

O. Kononenko

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: SOLVING OF GLOBAL PROBLEMS AT THE LOCAL LEVEL

Summary

The results of research on the improvement of scientific and methodological foundations of balanced rural development are presented, the causes of harm to human, flora and fauna of the resource-cost model of economy are highlighted. From the critical point of view, the term "sustainable development" widely used in the scientific literature is considered in the context of its application to rural development. The contribution of Ukrainian scientists and practitioners to the development of the national scientific school of physical economics has been found out. The components of balanced rural development as an element of agrarian sphere are determined, as well as their definition by different scientists is given. The ways of achieving the goals of balanced rural development, defined in the official documents of FAO and Ukraine, are analyzed. The conceptual directions of ensuring the equal priority of eco-socio-economic rural development and its indicators are proposed.

№ 13 2018, стор. 49 - 56

Кількість переглядів: 967

Відомості про авторів

О. М. Кононенко

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

O. Kononenko

junior researcher, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Кононенко О. М. Науково-методологічні засади збалансованого сільського розвитку: розв'язання глобальних проблем на локальному рівні. Агросвіт. 2018. № 13. С. 49–56.

Kononenko, O. (2018), “Scientific and methodological principles of sustainable rural development: solving of global problems at the local level”, Agrosvit, vol. 13, pp. 49–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.