EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Н. В. Мединська, І. Г. Колганова, Н. М. Задорожня

Назад

УДК: 332.6

Н. В. Мединська, І. Г. Колганова, Н. М. Задорожня

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Анотація

Розглянуто питання і головні аспекти екологічного та економічного використання земель населених пунктів. Визначено фактори впливу на вартість земельної ділянки, її екологічний стан та чинники забруднення території. Обгрунтовано пропозиції щодо реалізації економічних та екологічних заходів раціонального використання земель.

N. Medynska, I. Kolganova, N. Zadorozhnia

ECOLOGICAL-ECONOMIC ASSESSMENT OF USING OF LANDS OF SETTLEMENTS

Summary

In this article were considered the issues and main aspects of the ecological and economic use of the land of settlements. The factors influencing the value of the land plot, its ecological status and factors of pollution of the territory are determined. The proposals on implementation of economic and ecological measures of rational land use are substantiated.

№ 21 2017, стор. 26 - 29

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

Н. В. Мединська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

N. Medynska

Ph.D., associate professor of the department of land cadaster


І. Г. Колганова

асистент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Kolganova

assistant Department of Land Planning


Н. М. Задорожня

магістр факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

N. Zadorozhnia

master 1 years of study, Natainal University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Мединська Н. В., Колганова І. Г., Задорожня Н. М. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів. Агросвіт. 2017. № 21. С. 26–29.

Medynska, N., Kolganova, I. and Zadorozhnia, N. (2017), “Ecological-economic assessment of using of lands of settlements”, Agrosvit, vol. 21, pp. 26–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.