EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
О. І. Котикова, А. В. Богославська

Назад

УДК: 332.3 (477.53):63

О. І. Котикова, А. В. Богославська

ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

На основі розробленої автором методики проведено дослідження індикації економічного стану сталості розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні. Показники економічного блоку є складовими індикаційної моделі моніторингу сталості розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні і включають індикатори впливу (рівень інвестування сільськогосподарського виробництва; навантаження поголів'я худоби і птиці в розрахунку на 100 гектарів земельних угідь; індекси продуктивності праці; забезпеченість енергетичними потужностями та основними засобами) та результату (частка сільського господарства у загальному обсязі валової доданої вартості; сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції; землевіддача; індекси продукції сільського господарства; вихід валової продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010 року) в розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь; продуктивність худоби та птиці; виробництво продукції тваринництва в розрахунку на 100 гектарів земельних угідь; урожайність сільськогосподарських культур; рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств). Період дослідження охоплює дані за 1990—2015 роки. На основі отриманих результатів зроблено висновок про відповідність сільськогосподарського землекористування в Україні вимогам сталого розвитку. Проведені дослідження дозволяють оцінити рівень виконання відповідних завдань досягнення цілей сталого розвитку в Україні 2016—2030, зокрема другої цілі (подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства).

O. Kotykova, A. Bohoslavska

ECONOMIC INDICATORS OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE SYSTEM OF MONITORING SUSTAINABLE DEVELOPMENT UKRAINE

Summary

On the basis of the methodology the author studied the economic status indication sustainability of agricultural land in Ukraine. Indicators are part of the economic block model monitoring the sustainability of agricultural land in Ukraine and include impact indicators (level of investment in agricultural production, livestock and loads of birds per 100 hectares of land, labor productivity indices, energy supply facilities and fixed assets) and the result (the share of agriculture in total gross value added, the total index of production costs of agricultural products; returns to earth, indices of agricultural products; yield gross agricultural production (in comparable prices of 2010) per 100 hectares of farmland productivity of livestock and poultry, livestock production per 100 hectares of land, crop yield, the profitability of agricultural enterprises). Research period covers data for 1990—2015 years. Based on the results concluded that compliance with agricultural land in Ukraine requirements of sustainable development. The research to assess the level of implementation of relevant tasks to achieve the objectives of sustainable development in Ukraine 2016—2030, including the second goal (overcoming hunger, achieving food security, nutrition and sustainable development of agriculture).

№ 9 2017, стор. 3 - 11

Кількість переглядів: 1044

Відомості про авторів

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


А. В. Богославська

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти, Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

A. Bohoslavska

doctor of economics, assistant professor of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal unіversity V.O. Sukhomlynskoho, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Богославська А. В. Економічні індикатори сільськогосподарського землекористування в системі моніторингу сталого розвитку України. Агросвіт. 2017. № 9. С. 3–11.

Kotykova, O. and Bohoslavska, A. (2017), “Economic indicators of agricultural land use in the system of monitoring sustainable development Ukraine”, Agrosvit, vol. 9, pp. 3–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.