EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
К. М. Суторміна, М. П. Репецька

Назад

УДК: 336.711+336.713](477)

К. М. Суторміна, М. П. Репецька

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено ефективність банків з іноземним капіталом, їх частку та структуру в банківській системі України, проаналізовано ділову активність банків з різною організаційно-правовою формою, запропоновано шляхи вдосконалення ефективності діяльності вітчизняних банків, які б зміцнили позиції вітчизняних банків у банківській системі України.

K. Sutormina, M. Repetska

THE EFFECTIVENESS OF BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article investigates efficiency of banks with foreign capital, their share and structure in the banking system of Ukraine, analyzed the business activity of banks with different organizational and legal form, and proposed to improve the efficiency of domestic banks, which would strengthen the position of domestic banks in banking system of Ukraine.

№ 8 2017, стор. 65 - 70

Кількість переглядів: 838

Відомості про авторів

К. М. Суторміна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

K. Sutormina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Banking Management Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


М. П. Репецька

студентка ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

M. Repetska

Student of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Суторміна К. М., Репецька М. П. Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у банківській системі України. Агросвіт. 2017. № 8. С. 65–70.

Sutormina, K. and Repetska, M. (2017), “The effectiveness of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 65–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.