EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ
О. І. Замора, Л. В. Ярема

Назад

УДК: 332.132

О. І. Замора, Л. В. Ярема

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Анотація

У статті досліджено аспекти розвитку сільських територій Західного регіону з метою визначення засобів і шляхів подолання проблем, що є на цих територіях. Методологічні особливості цього дослідження базуються на розумінні сільських територій як складних, багаторівневих та багатофункціональних систем, їх стратегічного значення для України в частині забезпечення її продовольчої безпеки, формування та ефективного функціонування соціально і виробничо-сприятливого середовища для сталого людського розвитку на території регіону.
У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій, а також розроблено SWOT-аналіз перспектив розвитку соціально-економічної сфери регіону. В таблицях SWOT-аналізу представленні сильні і слабкі сторони, можливості і загрози розвитку території регіону.

O. Zamora, L. Yarema

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT SOCIOECONOMIC AREAS OF THE REGION

Summary

The article identifies means, ways, and analytical aspect of rural development of Western region and overcomes problems that exist in these areas. Methodological features of this study are based on an understanding of rural areas as complex, multi+level and multi+functional systems, their strategic importance for Ukraine in terms of ensuring its food security, development and effective operation and social production and an enabling environment for sustainable human development in the region.
The article examines the current state and problems of development areas and developed SWOT — analysis of the prospects of socio-economic sphere of the region. Tables SWOT — Analysis representation strengths and weaknesses, opportunities and threats to development prospects of the region.

№ 6 2017, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 902

Відомості про авторів

О. І. Замора

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

O. Zamora

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Berezhany


Л. В. Ярема

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

L. Yarema

Ph.D., Associate Professor, SS of NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Berezhany

Як цитувати статтю

Замора О. І., Ярема Л. В. Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону. Агросвіт. 2017. № 6. С. 13–16.

Zamora, O. and Yarema, L. (2017), “Problems and perspectives of development socioeconomic areas of the region”, Agrosvit, vol. 6, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.