EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

Назад

УДК: 332.3

О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

Анотація

Проаналізовано проблеми управління екологобезпечним землекористуванням. Досліджено динаміку та тенденції внесення органічних добрив у грунти України з метою ефективного управління їх родючістю та покращення екологічного стану. Виявлено причини недотримання науково обгрунтованих нормативів внесення органічних добрив та порушення меж екологобезпечного землекористування в різних регіонах України. Запропоновано напрями покращення управління екологобезпечним використанням земель.

O. Budzyak, V. Budzyak

ISSUES OF THE MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE

Summary

Issues of the ecologically safe land use have been analyzed. Dynamics and tendencies of application of organic fertilizers in the soils of Ukraine in order to effectively control their fertility and improve the ecological condition have been investigated. The causes of failure to comply with scientifically based standards of application of organic fertilizers and violation of the boundaries of the ecologically safe land use in different regions of Ukraine have been revealed. Directions to improve the management of ecological safe land use have been proposed.

№ 5 2017, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Environment and Economy Land Use State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv


В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Professor in the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics, city of Kyiv

Як цитувати статтю

Будзяк О. С., Будзяк В. М. Проблеми управління екологобезпечним землекористуванням. Агросвіт. 2017. № 5. С. 3–9.

Budzyak, O. and Budzyak, V. (2017), “Issues of the management of ecologically safe land use”, Agrosvit, vol. 5, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.