EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАО В СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н. П. Миськовець

Назад

УДК: 338.63:608

Н. П. Миськовець

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАО В СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Автором підібрано та проаналізовано підприємства — респонденти (латфундиської направленості) в контексті оцінки діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного підприємництва. Розроблено спеціальний інструментарій — анкету стандартизованого інтерв'ю, що вбирає в себе великий масив аналітичних узагальнень з даної проблематики, який відповідає на сучасні виклики проблем діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного підприємництва. Охарактеризовано різні методи застосування економіко-математичного та статистичного аналізу для обробки інформації. В статті представлений авторський алгоритм моделі оцінки та математичної фільтрації результатів оцінки діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного підприємництва, який поєднує у собі як інструменти аналізу варіативності даних так і розрахунок кореляційно-дисперсійних відхилень, що дозоляє більш точно та достовірно визначати релевантні пріоритети.

N. Myskovets

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF FAO IN THE FIELD OF RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM

Summary

The author picked and analyzed enterprises — respondents (Latfundyska direction) in the context of the evaluation of FAO in the field of responsible entrepreneurship ecosystem. The special tools — a standardized questionnaire interview that absorbs a large array of analytical generalizations on this subject that corresponds to the current challenges of FAO problems in the area of responsible entrepreneurship ecosystem. The characteristic use different methods of economic-mathematical and statistical analysis and processing. In the article the author algorithm scoring models and mathematical filtering the results of the evaluation of FAO in the field of responsible ecosystem of entrepreneurship, which combines both analysis tools variability of data and calculation of correlation and dispersion deviations that conditions preclude more accurately and reliably identify relevant priorities that have been identified of personal data.

№ 3 2017, стор. 50 - 56

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

Н. П. Миськовець

асистент, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

N. Myskovets

assistant, University of water management and nature resources use, Rivne

Як цитувати статтю

Миськовець Н. П. Науково-методичні підходи до оцінки діяльності фао в сфері відповідального екосистемного підприємництва. Агросвіт. 2017. № 3. С. 50–56.

Myskovets, N. (2017), “Scientific and methodical approaches to evaluation of fao in the field of responsible entrepreneurship ecosystem”, Agrosvit, vol. 3, pp. 50–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.