EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕКТОНІЧНІ РЕСУРСИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ КРАЮ
І. І. Ковтуник

Назад

УДК: 379.85:504.062

І. І. Ковтуник

ТЕКТОНІЧНІ РЕСУРСИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ КРАЮ

Анотація

Сьогодні особливо зростає значення регіональної туристичної політики. Регіональними стратегіями розвитку областей Західного регіону до 2020 року визнано рекреацію і туризм як пріоритетні складові соціально-економічного розвитку регіону. Особливо важливим є те, що рекреаційно-туристичний потенціал виступає достатньо активним чинником розвитку відпочинку, а також спричиняє додатковий стимулюючий вплив на розвиток транспорту і технологій, інфраструктури, сфери послуг, будівельної індустрії та інших сфер економіки. В Хмельницькій області основу природного потенціалу складають тектонічні ресурси, рекреаційні ландшафти, оздоровчі ресурси, природно-заповідні об'єкти та території історико-культурного призначення. В статті досліджено саме тектонічні ресурси Хмельницької області. Досліджено породи геологічних періодів, які залягають на території Хмельниччини та вивчено проблему раціонального використання надр в області.

I. Kovtunyk

TECTONIC RESOURCES OF KHMELNYTSKA REGION AND ITS IMPORTANCE FOR THE CONSERVATION OF THE REGION ENVIRONMENT

Summary

Today especially grows the importance of regional tourism policy. Regional development strategies areas of the Western Region to 2020 recognized recreation and tourism as priority components of socio-economic development. It is particularly important that the recreational-tourism potential acts quite an active factor in the development area, and causes additional stimulating effect on transport and technology, infrastructure, services, construction industry and other sectors of the economy. In the Khmelnitska region the foundation of natural potential contents tectonic resources, recreational landscapes, recreational resources, natural protected areas and areas of historical and cultural significance. In this article the tectonic resources of Khmelnytska region were investigated. Solids of geological periods, which occur in Khmelnytska region were investigated and also the problem of the rational using of the subsoil in the region was analyzed.

№ 11 2016, стор. 44 - 46

Кількість переглядів: 1023

Відомості про авторів

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

Як цитувати статтю

Ковтуник І. І. Тектонічні ресурси хмельниччини та їх значення для збереження екології краю. Агросвіт. 2016. № 11. С. 44–46.

Kovtunyk, I. (2016), “Tectonic resources of khmelnytska region and its importance for the conservation of the region environment”, Agrosvit, vol. 11, pp. 44–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.