EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
І. А. Романюк

Назад

УДК: 658.152: 663

І. А. Романюк

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

У статті обгрунтовано особливості сільського господарства. З'ясовано, що процес виробництва в широкому значенні цього слова означає процес відтворення. Встановлений факт, що зростаючі потреби людства у продуктах харчування зумовлюють процес відтворення, який розглядається в контексті функціонально-факторіальних форм розподілу створеного продукту (рента, зарплата, прибуток, відсоток). Показано вплив інституційних чинників на зміну закономірностей відтворення економічних ресурсів в аграрному секторі. Визначено напрям інтенсивних методів розширеного відтворення в сільському господарстві.

I. Romaniuk

FEATURES OF THE REPRODUCTIVE PROCESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

In the article the features of agriculture. It was found that the production process in a broad sense this word refers to the process of reproduction. Established fact that the growing needs of humanity in food contribute to the process of reproduction, which is considered in the context of functional-factorial forms of distribution of the created product (rent, wages, profit, interest). It shows the influence of institutional factors on the change in patterns of reproduction of economic resources in the agricultural sector. Set the direction of intensive methods of expanded reproduction in agriculture.

№ 11 2016, стор. 12 - 15

Кількість переглядів: 1020

Відомості про авторів

І. А. Романюк

к. е. н., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

I. Romaniuk

Candidate of Economic Sciences, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Як цитувати статтю

Романюк І. А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. 2016. № 11. С. 12–15.

Romaniuk, I. (2016), “Features of the reproductive process in the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 11, pp. 12–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.