EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Н. П. Новак

Назад

УДК: 338.439

Н. П. Новак

ПРИНЦИПИ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті виявлено особливості функціонування агроформувань з органічним виробництвом. Визначено його доцільність, масштаби поширення, інституційні засади та ресурсні можливості розвитку в Україні. Обгрунтовано конкурентні переваги, особливо для малих та середніх агроформувань. Виявлено можливі ризики й недоліки. Поглиблено принципи впровадження та підтверджено значення для збереження довкілля, здоров'я і тривалості життя населення, відродження сільських територій, продовольчої безпеки держави.

N. Novak

PRINCIPLES AND COMPETITIVE ADVANTAGES DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

The article reveals peculiarities of functioning of agricultural holdings with organic production. Determined the feasibility, scope, institutional framework and resource development opportunities in Ukraine. Proved a competitive advantage, especially for small and medium-sized agricultural companies. Identifies possible risks and disadvantages. In depth principles of implementation and confirmed the importance for the preservation of the environment, health and life expectancy of the population, the revival of rural areas, food security of the state.

№ 9 2016, стор. 30 - 33

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

Н. П. Новак

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

N. Novak

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

Як цитувати статтю

Новак Н. П. Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні . Агросвіт. 2016. № 9. С. 30–33.

Novak, N. (2016), “Principles and competitive advantages development of organic agricultural production in Ukraine”, Agrosvit, vol. 9, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.