EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
З. М. Герасимів

Назад

УДК: 631.95

З. М. Герасимів

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття "сталий розвиток". Розкрито сутність сталого розвитку, розглянуто його складові частини. Досліджено передумови, теоретичні та прикладні засади сталого розвитку сільського господарства.
Розкрито проблеми нераціонального використання земельних ресурсів. Вказано на необхідність запровадження сталого розвитку сільського господарства. Досліджено засади реформування економіки в аграрній сфері. Звертається увага на запровадження органічного землеробства та розвиток інноваційних технологій. Запропоновано заходи для забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва.

Z. Gerasymiv

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Summary

The different ways to determination of concept of "sustainable development" are analyzed in the article. The essence of sustainable development is exposed, the component parts of steady development is considered. The pre-conditions, theoretical and applied principles of sustainable development of agriculture are investigational.
The problems of the inefficient use of the landed resources are exposed. The necessity of input of sustainable development of agriculture are indicated. The principles of reformation of economy in an agrarian sphere are investigational. The attention on the input of organic agriculture and development of innovative technologies is applies. The measures for providing of sustainable development of agricultural production are offered.

№ 9 2016, стор. 16 - 19

Кількість переглядів: 804

Відомості про авторів

З. М. Герасимів

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська обл.

Z. Gerasymiv

Candidate of geographical science, associated professor, associated professor of department of economy of enterprise, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

Як цитувати статтю

Герасимів З. М. Сталий розвиток сільського господарства. Агросвіт. 2016. № 9. С. 16–19.

Gerasymiv, Z. (2016), “Sustainable development of agriculture”, Agrosvit, vol. 9, pp. 16–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.