EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ
І. Ю. Салькова, І. В. Ковальчук, Л. Б. Петіна

Назад

УДК: 338.432:330.341.1.001(477)

І. Ю. Салькова, І. В. Ковальчук, Л. Б. Петіна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто класифікацію інновацій, що дає можливість конкретизувати напрями інноваційного процесу. Визначено елементи економічного механізму розвитку інноваційної діяльності в АПК. Надано характеристику умов, що визначають здатність галузевого виробництва до інноваційного розвитку залежно від вибраного стратегічного напряму. Охарактеризовано стратегії державної інноваційної політики у різних країнах світу. З'ясовано основні напрями державної політики інноваційного розвитку АПК України на сучасному етапі. Доведено, що перехід до інноваційної моделі розвитку є пріоритетним напрямом розвитку вітчизняного АПК.

I. Salkova, I. Kovalchuk, L. Petina

THE THEORETICAL BASIS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

We consider the classification of innovation that makes it possible to specify areas of the innovation process. Certain elements of the economic mechanism of innovation in agribusiness. The conditions that determine the ability of the industry to manufacture innovative development. The characteristic of state innovation policy strategies in different countries. Found out the main directions of state policy of innovative development of agriculture of Ukraine today. It is proved that the transition to an innovative model of development is a priority for the development of national APC.

№ 7 2016, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 897

Відомості про авторів

І. Ю. Салькова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

I. Salkova

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of international management, hotel and restaurant business and tourism, Vinn'ytsia National Agrarian University


І. В. Ковальчук

студентка, економічний факультет, Вінницький національний аграрний університет

I. Kovalchuk

student of Economics Faculty, Vinnytsia National Agrarian University


Л. Б. Петіна

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

L. Petina

postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

І. Ю. Салькова, Ковальчук І. В., Петіна Л. Б. Теоретичні основи інноваційного розвитку апк України. Агросвіт. 2016. № 7. С. 27–31.

Salkova, I., Kovalchuk, I. and Petina, L. (2016), “The theoretical basis of innovation development of agroindustrial complex of Ukraine”, Agrosvit, vol. 7, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.