EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
В. М. Ходаківський

Назад

УДК: 338.43.01:339.13:636

В. М. Ходаківський

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

У статті проаналізовано розвиток сільськогосподарського підприємництва та встановлені його перспективи. Охарактеризовано сучасну структуру валового виробництва продукції тваринництва за категоріями господарств України. Вказано на необхідність динамічного розвитку галузі тваринництва. Виділено проблеми розвитку підприємництва в галузі тваринництва України. Вказано на значущість ролі державної підтримки в процесах розвитку тваринницького підприємництва. Надано рекомендації щодо поліпшення економічних умов функціонування тваринницького комплексу малих сільськогосподарських підприємств на підприємницькій основі.

V. Khodakivskyy

PROBLEMS ACTIVATION OF BUSINESS COMPONENT OF LIVESTOCK IN THE PRESENT MARKET ENVIRONMENT

Summary

The article analyzes the development of agricultural entrepreneurship and establishing its prospects. Characterized modern structure of gross livestock production by category of Ukraine. The necessity of dynamic development of the livestock industry. Highlighted problems of entrepreneurship in the field of animal Ukraine. Specified on the importance of the role of state support for the development of livestock business. Recommendations to improve the economic conditions of livestock complex functioning of small farms in business basis.

№ 5 2016, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 823

Відомості про авторів

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Khodakivskyy

Ph.D., assistant professor of business economics, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Ходаківський В. М. Проблеми активізації розвитку підприємницької складової галузі тваринництва в сучасному ринковому середовищі. Агросвіт. 2016. № 5. С. 3–9.

Khodakivskyy, V. (2016), “Problems activation of business component of livestock in the present market environment”, Agrosvit, vol. 5, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.