EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Т. В. Вільхова

Назад

УДК: 519.86

Т. В. Вільхова

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Проаналізовано ефективність землекористування по показниках дохідності рослинництва, вмісту гумусу сільськогосподарських угідь, частки площ з ерозією, річної кількості опадів, обсягів та площ внесення мінеральних та органічних добрив. Для обгрунтування напрямів удосконалення землекористування та визначення заходів підвищення ефективності рослинництва запропонована економіко-математична модель побудови регіональних кластерів сільськогосподарських підприємств. Проведено обчислення за даними 2014 року засобами теорії нейронних мереж на прикладі сільськогосподарських підприємств районів Дніпропетровської області встановили резерви підвищення ефективності землекористування за рахунок зрошення земель, комплексної боротьби з ерозією сільськогосподарських грунтів, застосування новітніх технологій по підвищенню їх родючості, оптимізації норм та площ внесення мінеральних та органічних добрив, досконалого підбору видів і сортів вирощуваних найбільш прибуткових сільськогосподарських культур.

T. Vilkhova

CLUSTER MODEL OF IMPROVEMENT IN LAND TENURE FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The effectiveness of land tenure by the indicators of crop production profitability, humus level in agricultural lands, parts of areas with erosion, annual rainfall, volumes and areas of application of mineral and organic fertilizers has been analyzed. The economic and mathematical model for a creation of the regional clusters of agricultural enterprises has been proposed to substantiate directions for improvements in land tenure and define measures of increase in effectiveness of crop production. The conducted calculations by data of 2014 by means of the neural network theory for the agricultural enterprises of the districts in Dnipropetrovsk region have specified the reserves of enhancement in land tenure through lands' irrigation, complex erosion control on agricultural lands, application of new technologies for increase in their fertility, optimization of norms and areas of mineral and organic fertilizers' use, proper choice of kinds and sorts of the most profitable crops.

№ 4 2016, стор. 53 - 58

Кількість переглядів: 1000

Відомості про авторів

Т. В. Вільхова

асистент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Vilkhova

assistant of Department of Organizations' Management, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Вільхова Т. В. Кластерна модель удосконалення землекористування в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2016. № 4. С. 53–58.

Vilkhova, T. (2016), “Cluster model of improvement in land tenure for agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 53–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.