EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
С. В. Добринь

Назад

УДК: 658.14./17

С. В. Добринь

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розроблено та обгрунтовано необхідні заходи щодо побудови політики формування та розподілу фінансових ресурсів підприємства, в межах якої відбувається узгодження та координація різноспрямованих заходів щодо залучення та використання фінансових ресурсів для ефективного досягнення цілей і вирішення завдань, які ставить перед собою підприємство під тиском дії різноспрямованих чинників.

S. Dobryn

POLICY FORMATION AND ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES

Summary

The article was developed and proved the necessary measures to build policy formation and distribution of financial resources within which there is harmonization and coordination of countervailing measures to attract and use financial resources to effectively achieve the goals and tasks set in front of the company under pressure action countervailing factors.

№ 21 2015, стор. 43 - 46

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

С. В. Добринь

к. е. н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Добринь С. В. Політика формування та розподілу фінансових ресурсів підприємства . Агросвіт. 2015. № 21. С. 43–46.

Dobryn, S. (2015), “Policy formation and allocation of financial resources”, Agrosvit, vol. 21, pp. 43–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.