EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
А. І. Сухоставець

Назад

УДК: 330.567.2

А. І. Сухоставець

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Анотація

Статтю присвячено питанням обгрунтування впливу доходів та витрат сільського населення на розвиток підприємництва. Перераховано основні чинники впливу, розглянуто основні види доходів та витрат сільського населення. Розглянуто питання джерел отримання доходів, напрями витрачання, забезпеченість сільського населення товарами тривалого користування, споживання основних продуктів харчування. Наведено пропозиції з розвитку підприємництва на сільських територіях з врахуванням проведеного аналізу.
Зроблено висновок про те, що основними видами підприємництва в соціальній сфері є: торгівля продуктами харчування, транспортне обслуговування, торгівля меблями, побутовою технікою, одягом та взуттям, послуги охорони здоров'я, ритуальні та послуги зв'язку. Розвиток підприємництва в соціальній сфері залежить від збільшення доходів сільських жителів, на які безпосередньо впливає наявність робочих місць та можливість отримувати підвищені доходи, така ж тенденція має зворотній характер.

A. Suhostavets

INCOME AND EXPENDITURES OF RURAL POPULATION AS A PRECONDITION BUSINESS DEVELOPMENT IN SOCIAL SPFERE

Summary

The article is devoted to study of the effect of rural population income and expenses on the development of entrepreneurship. The main factors of influence are pointed out, the basic types of rural population income and expenses are defined. The questions of income sources, spending patterns of rural households, provision of rural population with durable goods, consumption of staple foods are considered. The article contains the proposals for the entrepreneurship development in rural areas, taking into account the analysis performed.
It is concluded that the main types of entrepreneurship in the social sphere are trade in food products; transport service; furniture, household appliances, clothing and footwear trade; health care services; funeral services, and communications. Entrepreneurship development in the social sphere depends on increasing the income of rural residents, which is directly affected by the availability of jobs and the opportunity to receive higher revenues; the same trend is reversible.

№ 19 2015, стор. 16 - 20

Кількість переглядів: 949

Відомості про авторів

А. І. Сухоставець

к. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

A. Suhostavets

Ph.D., associate professor, assistant professor of management of foreign trade and European integration, Sumy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Сухоставець А. І. Доходи та витрати сільського населення як передумова розвитку підприємництва в соціальній сфері. Агросвіт. 2015. № 19. С. 16–20.

Suhostavets, A. (2015), “Income and expenditures of rural population as a precondition business development in social spfere”, Agrosvit, vol. 19, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.