EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТОВ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"
О. О. Масляєва

Назад

УДК: 338.455.014.1

О. О. Масляєва

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТОВ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

Анотація

Визначено, що головним завданням будь-якого молокопереробного підприємства є формування оптимальної асортиментної структури продукції, що дозволяє найбільш повно задовольняти вимоги певних груп споживачів і ефективно використовувати наявні виробничі ресурси. Істотний вплив на конкурентну позицію переробного підприємства має фізичний стан його виробничого потенціалу. Сучасні умови господарювання ставлять результативність діяльності переробних підприємств в значну залежність від вміння господарюючих суб'єктів використовувати елементи маркетингу для вирішення поставлених цілей.

O. Maslyaeva

FORMATION OF THE COMPETITIVE POSITION OF LLC "SINELNIKOVSKOYE ВUTTER РLANT"

Summary

It was determined that the main task of any milk processing enterprise is to create optimal assortment structure of production, allowing more fully meet the demands specific groups of consumers and efficient use of available production resources. Significant effect on the competitive position of processing enterprise the physical condition of its productive capacity. The modern economic conditions put the efficiency of processing plants in significant dependence on the ability of economic agents use the marketing to attain these goals.

№ 18 2015, стор. 64 - 68

Кількість переглядів: 894

Відомості про авторів

О. О. Масляєва

викладач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Maslyaeva

lecturer, Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Масляєва О. О. Формування конкурентної позиції тов "синельниківський маслозавод". Агросвіт. 2015. № 18. С. 64–68.

Maslyaeva, O. (2015), “Formation of the competitive position of llc "sinelnikovskoye вutter рlant"”, Agrosvit, vol. 18, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.