EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЕКТУВАННЯ СІВОЗМІН В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
І. І. Садовий

Назад

УДК: 631.153.3:631.582:332

І. І. Садовий

ПРОЕКТУВАННЯ СІВОЗМІН В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Анотація

Ферми в Україні використовують різні схеми сівозмін. Тому для багатьох фермерських господарств потрібні моделі лінійного програмування, об'єктом досліджень яких є сівозміни. Дослідження показало, що лінійне програмування може забезпечити інформацією поліпшення системи ведення сільського господарства, але модель лінійного програмування повинна бути ретельно відпрацьована і інтерпретуватися так, щоб користувачі мали впевненість у достовірності результатів. Модель, яку ми розробили, в змозі прийняти до уваги наступне: рівень врожайності, дохідність господарства, практику вирощування двох або більше культур на одному полі. Запропонований нами підхід протестований на фермерському господарстві в Краснокутськму районі. Результат моделювання — це науково-обгрунтоване чергування культур без заздалегідь запрограмованої послідовності.

I. Sadovoy

USE OF LINEAR PROGRAMMING FOR PLANNING CROP ROTATIONS IN FARMS

Summary

Farms in Ukraine employ a variety of crop rotations schemes. This has led to many farm linear programming models which explicitly include crop-rotation considerations. The study concluded that linear programming can provide information to assist with improving farming systems, but the LP model has to be carefully constructed and interpreted so that model users will have confidence in the answers it provides. The model we have developed is able to take into account follows: the crop yields, the yield (finance), the practice of growing two or more crops in the same field. The approach is tested on a farm in Krasnyi Kut district. The model develops a plausible set of rotations and does not require the rotations to be predetermined.

№ 17 2015, стор. 55 - 63

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

І. І. Садовий

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

I. Sadovoy

graduate student, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Садовий І. І. Проектування сівозмін в фермерських господарствах за допомогою лінійного програмування. Агросвіт. 2015. № 17. С. 55–63.

Sadovoy, I. (2015), “Use of linear programming for planning crop rotations in farms”, Agrosvit, vol. 17, pp. 55–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.