EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ЗАХОДІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
А. А. Жигірь

Назад

УДК: 330.1

А. А. Жигірь

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ЗАХОДІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

Надзвичайно важливою особливістю промислових викидів є те, що максимальні концентрації шкідливих речовин утворюються поблизу джерел забруднення. Внаслідок цього виникає єдність проблем охорони атмосферного повітря від промислових викидів та охорони праці на підприємствах-забруднювачах.
Однією з основних задач при вирішенні даної проблеми є удосконалення науково-технічної документації за допомогою принципово нових комплексних та уніфікованих підходів.
У роботі викладена методика, що дозволяє визначити економічний ефект за рахунок підвищення продуктивності праці в результаті проведення заходів щодо запобігання забруднення атмосфери.

A. Zhigir

DETERMINING THE ECONOMIC EFFECTS OF MEASURES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Summary

An extremely important characteristic of industrial emissions is that the maximum concentrations of pollutants are formed near sources of pollution. Hence there is the unity problems of protecting air from industrial emissions and health protection at polluting enterprises.
One of the main problems in solving this problem is improving the scientific and technical documentation using a fundamentally new integrated and unified approaches.
This paper describes a method which allows to determine the economic effect through increasing labour productivity as a result of conducting measures to prevent air pollution.

№ 17 2015, стор. 38 - 43

Кількість переглядів: 1004

Відомості про авторів

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Жигірь А. А. Визначення економічного ефекту заходів в галузі охорони навколишнього середовища. Агросвіт. 2015. № 17. С. 38–43.

Zhigir, A. (2015), “Determining the economic effects of measures in the field of environmental protection”, Agrosvit, vol. 17, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.