EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В. А. Шпильовий, С. В. Фімяр

Назад

УДК: 336.71

В. А. Шпильовий, С. В. Фімяр

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті досліджуються підходи науковців до визначення банків та банківської діяльності як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Визначаються принципові ознаки банків у порівнянні з іншими фінансовими посередниками. Уточнюється визначення банківської діяльності у відповідності із сучасними вимогами модернізації економічної системи. Встановлюється роль банківської системи в економічних перетвореннях, що відбуваються на сучасному етапі в Україні. Також визначені основні економічні проблеми, що зумовлені специфікою вітчизняної економіки і стримують розвиток банківського сектора.

V. Shpylovy, S. Fimyar

CONCEPTUAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE OF BANKING ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM

Summary

The article investigates scientific approaches to determining banks and banking activity on the macroeconomic and microeconomic levels. Identify the principal features of banks over other financial intermediaries. Clarifies the definition of banking activities in accordance with modern requirements of modernization of the economic system. Set the role of the banking system in the economic transformations taking place at the present stage in Ukraine. Also, the basic economic problems caused by the specifics of the national economy and hinder the development of the banking sector.

№ 13 2015, стор. 14 - 18

Кількість переглядів: 971

Відомості про авторів

В. А. Шпильовий

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

V. Shpylovy

Candidate of finance, docent associate professor of finance, audit and management department, Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment "European University"


С. В. Фімяр

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

S. Fimyar

Candidate of finance, associate professor of finance, audit and management department Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment "European University"

Як цитувати статтю

Шпильовий В. А., Фімяр С. В. Концептуальні підходи до визначення сутності банківської діяльності в умовах модернізації економічної системи. Агросвіт. 2015. № 13. С. 14–18.

Shpylovy, V. and Fimyar, S. (2015), “Conceptual approaches to determining the nature of banking activity in the conditions of modernization of the economic system”, Agrosvit, vol. 13, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.