EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ АМОРТИЗАЦІЄЮ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВА
Є. В. Міщук, О. В. Колесник, Н. В. Брітан

Назад

УДК: 656.13

Є. В. Міщук, О. В. Колесник, Н. В. Брітан

УПРАВЛІННЯ АМОРТИЗАЦІЄЮ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті піднято питання управління амортизацією в контексті бізнес-процесів підприємства. Зазначено, що економічний стан підприємства буде стабільним, якщо воно матиме добре опрацьовану та апробовану систему бізнес-процесів. При цьому показано, що амортизація має дуальний характер, виступаючи одночасно і внутрішнім джерелом фінансування бізнес-процесів і показником вартості кожного бізнесу-процесу. Досліджено економічну сутність поняття амортизація. Розглянуто методи нарахування амортизації. Здійснено критичний огляд методів та існуючих концепцій сутності амортизації. Запропоновано в системі бізнес-процесів підприємства виокремити додатковий допоміжний бізнес-процес "управління амортизацією" і визначати його як набір логічно взаємозалежних дій, виконуваних для досягнення специфічного результату.

Е. Mіschuk, A. Kolesnik, N. Britan

DAMPING CONTROL IN BUSINESS PROCESSES

Summary

The article raised damping control in the context of business processes. It is noted that the economic situation of the company will be stable if it is to have a well-developed and proven system of business processes. This shows that depreciation has a dual character, speaking at the same time an internal source of financing business processes and measure of the value of each business process. We studied the economic essence of the concept depreciation. The methods of depreciation. It carried out a critical review of existing methods and concepts of the nature of depreciation. It proposed system business processes to allocate additional support business process "damping control", defining it as a set of logically interrelated activities carried out to achieve a specific result.

№ 10 2015, стор. 59 - 64

Кількість переглядів: 1342

Відомості про авторів

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration, SHEE "National University of Krivoy Rog"


О. В. Колесник

студент, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

A. Kolesnik

students, SHEE "National University of Krivoy Rog"


Н. В. Брітан

студент, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

N. Britan

students, SHEE "National University of Krivoy Rog"

Як цитувати статтю

Міщук Є. В., Колесник О. В., Брітан Н. В. Управління амортизацією у бізнес-процесах підприємства. Агросвіт. 2015. № 10. С. 59–64.

Mіschuk, Е., Kolesnik, A. and Britan, N. (2015), “Damping control in business processes”, Agrosvit, vol. 10, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.