EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ З СУРІМІ
І. А. Устенко, М. Р. Мардар, С. А. Памбук

Назад

УДК: 339.138-047.37: [338.439.5:664.95]

І. А. Устенко, М. Р. Мардар, С. А. Памбук

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ З СУРІМІ

Анотація

Стаття присвячена маркетинговим дослідженням особливостей споживчих побажань на ринку риби та морепродуктів Одеського регіону. В статті проаналізовано специфіку смаків покупців, їх переваги щодо продукції з сурімі, а саме: крабових паличок, які є корисним білковим продуктом.
Проведено аналіз ринку продукції із сурімі, на основі якого визначено світові лідери продукції — це виробництва, які розташовані у США, Японії, Росії. Розглянуто динаміку виробництва продукції із сурімі в Україні, показано, що до 2013 р. в динаміці показника спостерігається постійний приріст на рівні 10 — 18 %. У 2014 р. по відношенню до 2013 р. обсяг виробництва українських крабових паличок скоротився практично на 20 %, склавши 53,3 тис. тонн. Основними імпортерами продукції із сурімі в Україну є Норвегія, Китай, Японія, США. Найбільший відсоток своєї продукції Україна експортує у Казахстан та Молдову.
Визначено ключові фактори, що впливають на вибір продукту. Встановлено основні критерії, якими керується споживач під час вибору товару. Проаналізовано доцільність просування крабових паличок на ринку риби та морепродуктів.

I. Ustenko, M. Mardar, S. Pambuk

MARKETING RESEARCH

Summary

The article is dedicated to market research in consumer preferences for features fish and seafood market in Odessa region. The article analyzes the specific tastes of customers, their preferences for surimi products, such as crab stick, which is a useful protein products.
The analysis of surimi products market on which world leaders identified products — production is located in the United States, Japan and Russia. The dynamics of production of surimi in Ukraine, it is shown that by 2013 the dynamics observed steady growth rate of 10 — 18%. In 2014 relative to 2013 output Ukrainian crab stick fell almost 20 % to 23,9 thousand tons. The main importers of surimi products in Ukraine are Norway, China, Japan and the United States. The largest percentage of their products Ukraine exports to Kazakhstan and Moldova.
The key factors influencing the choice of product. The basic criteria that guide the user during the selection of goods. Analyzed the feasibility of promoting crab sticks on the market fish and seafood.

№ 9 2015, стор. 37 - 43

Кількість переглядів: 1015

Відомості про авторів

І. А. Устенко

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

I. Ustenko

Candidate of Technical Science, Associate Professor Department of Marketing, Business and Trade, Odessa National Academy of Food Technologies


М. Р. Мардар

д. т. н., професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

M. Mardar

Doctor of Technical Sciences, Professor Department of Marketing, Business and Trade, Odessa National Academy of Food Technologies


С. А. Памбук

к. т. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи товарів, Одеська національна академія харчових технологій

S. Pambuk

Candidate of Technical Science, Associate Professor Department of Commodity and expertise of goods, Odessa National Academy of Food Technologies

Як цитувати статтю

Устенко І. А., Мардар М. Р., Памбук С. А. Маркетингові дослідження ринку продукції з сурімі. Агросвіт. 2015. № 9. С. 37–43.

Ustenko, I., Mardar, M. and Pambuk, S. (2015), “Marketing research”, Agrosvit, vol. 9, pp. 37–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.