EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РІВНЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА США
Х. М. Бадалов

Назад

УДК: [631.15:338.512]:633.11(477+4)

Х. М. Бадалов

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РІВНЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА США

Анотація

У статті проведено дослідження сучасного рівня та тенденцій зміни собівартості продукції зернових культур у сільськогосподарських підприємствах України і фермах США з позицій оцінки конкурентних переваг вітчизняних підприємств на світовому ринку зерна та пошуку можливостей їх поліпшення. Проведено порівняльний аналіз сучасного рівня собівартості основних видів продукції зернових культур в Україні та США і виявлено, що в Україні він є нижчим. Це доводить наявність міжнародних конкурентних переваг вітчизняних підприємств, що дозволяє Україні займати своє місце серед країн-експортерів. У процесі дослідження тенденцій зміни рівня собівартості зернових доведено, що у США він має тенденцію до поступового зростання, проте в Україні цей процес відбувається значно швидше, що свідчить про послаблення міжнародних конкурентних позицій. Для укріплення і підтримання стабільно високого рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку вітчизняним сільськогосподарським підприємствам вкрай важливо здійснювати пошук шляхів оптимізації собівартості, найбільш ефективної структури витрат у процесі інтенсифікації виробництва.

Kh. Badalov

THE CURRENT STATE AND TRENDS OF COST PRICE OF CEREALS IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE AND THE USA

Summary

The article studies the current level and trends in the prime cost of production of cereal crops in agricultural enterprises in Ukraine and farms USA with position estimation the competitive advantages of domestic companies the world grain market and finding opportunities for improvement. A comparative analysis of the current prime cost of major products of cereals in Ukraine and the United States and found that in Ukraine it is lower. This proves the existence of international competitive advantages of domestic enterprises that allows Ukraine to take its place among exporting countries. The study of trends in the cost price of grain is showing that in the US it tends to gradually increase, but in Ukraine this process is much faster, indicating a weakening of the international competitive position.

№ 8 2015, стор. 76 - 80

Кількість переглядів: 1020

Відомості про авторів

Х. М. Бадалов

здобувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Kh. Badalov

competitor of Chair of Finance, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Бадалов Х. М. Сучасний стан і тенденції рівня собівартості зернових в сільськогосподарських підприємствах України та сша. Агросвіт. 2015. № 8. С. 76–80.

Badalov, Kh. (2015), “The current state and trends of cost price of cereals in the agricultural enterprises in Ukraine and the usa”, Agrosvit, vol. 8, pp. 76–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.