EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ДІЄВОЇ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ САМОРОЗВИТКУ
Н. О. Шура, В. В. Швед

Назад

УДК: 658.336

Н. О. Шура, В. В. Швед

РОЗРОБКА ДІЄВОЇ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ САМОРОЗВИТКУ

Анотація

Стаття присвячена вивченню питань застосування відомих теорій мотивації у практиці вітчизняних підприємств та визначення можливостей розробки нової дієвої теорії мотивації. Для цього авторами спочатку здійснено порівняльний аналіз переваг та недоліків відомих мотиваційних теорій, а також масштабність їх застосування на підприємствах України. Встановлено також, що відому концепцію саморозвитку персоналу підприємства можна покласти в основу нової дієвої теорії мотивації. На цій основі розроблено принципово нову теорію мотиваційної поведінки працівника та доведено її дієвість на вітчизняних підприємствах.

N. Shura, V. Shved

APPLICATION OF THE SELF-DEVELOPMENT CONCEPT FOR THE ELABORATION OF AN EFFECTIVE STAFF MOTIVATION THEORY AT THE NATIONAL ENTERPRISES

Summary

This article deals with the application of the well known theories of motivation in the practice of national enterprises. It is specially noted about opportunities for the development of a new effective motivation theory. To do this, the authors conducted a comparative analysis of the advantages and disadvantages of the well known motivation theories and the scale of their application at the enterprises of Ukraine. It was also found that the well known concept of self-development can be put in the basis of a new effective theory of motivation. On this basis, It was developed a fundamentally new theory of motivational employee behavior and proved its effectiveness at the national enterprises.

№ 8 2015, стор. 64 - 69

Кількість переглядів: 1096

Відомості про авторів

Н. О. Шура

к. е. н., доцент

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor


В. В. Швед

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

V. Shved

Magistrant, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

Як цитувати статтю

Шура Н. О., Швед В. В. Розробка дієвої теорії мотивації працівників на вітчизняних підприємствах із застосуванням концепції саморозвитку. Агросвіт. 2015. № 8. С. 64–69.

Shura, N. and Shved, V. (2015), “Application of the self-development concept for the elaboration of an effective staff motivation theory at the national enterprises”, Agrosvit, vol. 8, pp. 64–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.