EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
О. П. Зоря, Т. М. Борисенко

Назад

УДК: 657.6

О. П. Зоря, Т. М. Борисенко

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Анотація

Сучасне ведення банківського бізнесу в конкурентному середовищі потребує застосування нових видів операцій, технологій їх проведення, методів управління ними. Тому останнім часом помічається посилений інтерес до ринкового обігу дорогоцінних металів, а операції з ними привертають увагу економістів світового значення. За відсутності розвинутого первинного ринку дорогоцінних металів головна увага в Україні приділяється розвитку ринку банківських металів, які є найпривабливішим інструментом для довгострокового вкладення коштів.

O. Zorya, T. Borisenko

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF OPERATIONS WITH BANK METALS PJSC CB "PRIVATBANK"

Summary

Modern management of the banking business in a competitive environment requires the use of new types of operations, technology, management methods. So recently seen a heightened interest to a market of precious metals, and they attract the attention of economists of world importance. In the absence of a developed primary market of precious metals the main focus in Ukraine is paid to the development of the market of precious metals, which are the most attractive tool for long-term investment.

№ 7 2015, стор. 46 - 49

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya


Т. М. Борисенко

магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

T. Borisenko

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Борисенко Т. М. Організація обліку операцій з банківськими металами пат кб "приватбанк". Агросвіт. 2015. № 7. С. 46–49.

Zorya, O. and Borisenko, T. (2015), “Organization of accounting of operations with bank metals pjsc cb "privatbank"”, Agrosvit, vol. 7, pp. 46–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.