EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СОЇ В УКРАЇНІ
О. О. Бойко

Назад

УДК: 338.439.5:635.6

О. О. Бойко

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СОЇ В УКРАЇНІ

Анотація

З метою визначення оптимальних розмірів посівних площ під соєю в окремих регіонах України побудована економіко-математична модель, що враховує умови територіальної диференціації кліматичних та ринкових чинників. Критерієм ефективності при побудові моделі обрано максимізацію прибутку від виробництва сої при оптимізації посівів у регіонах.

A. Boіko

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL SIZE OF SOYBEAN ACREAGE IN UKRAINE

Summary

To determine the optimal size of soybean acreage in some regions of Ukraine built economic and mathematical model that takes into account the climatic conditions of territorial differentiation and market factors. The criterion of efficiency in the model chosen to maximize profits from the production of soybean in the optimization of crops in the region.

№ 2 2015, стор. 15 - 18

Кількість переглядів: 865

Відомості про авторів

О. О. Бойко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

A. Boіko

k. e. n., senior lecturer in business economics and international economics, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

Як цитувати статтю

Бойко О. О. Економіко-математична модель оптимального розміру посівних площ сої в Україні. Агросвіт. 2015. № 2. С. 15–18.

Boіko, A. (2015), “Economic-mathematical model of optimal size of soybean acreage in Ukraine”, Agrosvit, vol. 2, pp. 15–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.