EnglishНа русском

Назад

УДК: 331.556: 332.021

Д. В. Маховський

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

У статті проаналізовано напрями формування і розвитку стратегії диверсифікації сільськогосподарського виробництва, визначено різні види, напрями диверсифікацій, досліджено особливості диверсифікації виробництва на переробних сільськогосподарських підприємствах, обгрунтовано необхідність формування стратегії диверсифікації як шлях підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств АПК.

D. Makhovsky

THE STRATEGY OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS A WAY OF INCREASING COMPETITIVENESS OF PROCESSING AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article analyzes the directions of formation and development of strategy of diversification of agricultural production, have different views, directions of diversifications, peculiarities of the diversification of production in processing agricultural enterprises, the necessity of forming the strategy of diversification as a way of increasing the competitiveness of processing agricultural enterprises.

№ 24 2014, стор. 67 - 71

Кількість переглядів: 1020

Відомості про авторів

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agricultural Economics University

Як цитувати статтю

Маховський Д. В. Стратегія диверсифікації сільськогосподарського виробництва як шлях формування конкурентоспроможності переробних підприємств апк. Агросвіт. 2014. № 24. С. 67–71.

Makhovsky, D. (2014), “The strategy of diversification of agricultural production as a way of increasing competitiveness of processing agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.