EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА, ЯК СПОСІБ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЯВИЩ
А. А. Гнатюк, Л. О. Матвійчук

Назад

УДК: 657.421.1

А. А. Гнатюк, Л. О. Матвійчук

ОЦІНКА, ЯК СПОСІБ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЯВИЩ

Анотація

Для ефективного функціонування сучасні підприємства потребують гнучких систем оцінки й аналізу їх діяльності. Саме з позиції управління дуже важливо теоретично переосмислити методи бухгалтерської науки, розробити спеціальні методи дослідження. У сучасних умовах господарювання оцінка активів не сформувалась у комплексний методичний прийом через недостатнє вироблення методичних основ, невизначеність законів, функцій і предмета досліджень. Саме оцінка активів залишається основним завданням та умовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку для отримання достовірної інформації.

А. Gnatyuk, L. Matviychuk

THE MARK AS METHOD OF YAVISCH VALUATION

Summary

For the effective function modern enterprises demand flexible systems of valuation and the analysis of its activity. Exactly from the position of management its important to revalue theoretically the methods of book-keeping science, to create special methods of research. In the modern conditions of management there has not been formed the valuation of assets into the only complex method due to insufficient creation of methodical bases, law indetermination, functions and objects of research. The valuation of assets is the main task and condition for the future development of book-keeping, for the obtaining the reliable information.

№ 22 2014, стор. 69 - 72

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

А. А. Гнатюк

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Рівне

А. Gnatyuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of finances, accounting and audit, Rivne Institute "Open International University of Human Development "Ukraine"


Л. О. Матвійчук

викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Рівне

L. Matviychuk

Teacher of the department of finances, accounting and audit (Rivne Institute "Open International University of Human Development "Ukraine")

Як цитувати статтю

Гнатюк А. А., Матвійчук Л. О. Оцінка, як спосіб вартісного вимірювання явищ. Агросвіт. 2014. № 22. С. 69–72.

Gnatyuk, А. and Matviychuk, L. (2014), “The mark as method of yavisch valuation”, Agrosvit, vol. 22, pp. 69–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.