EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ
Т. В. Міхєєнко

Назад

УДК: 332.1: 336.5

Т. В. Міхєєнко

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті досліджено форми та механізм фінансового забезпечення розвитку регіонів України, визначено особливості їх застосування для депресивних територій, проведено аналіз джерел фінансування регіонального розвитку, висвітлено загальні проблеми у сфері залучення фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку територій, визначено додаткові джерела залучення коштів, зокрема, запропоновано шляхи активізації ринку місцевих запозичень. Авторами визначено пріоритетні напрями фінансового забезпечення з метою стимулювання економічного зростання та сталого розвитку депресивних регіонів.

T. Mikheienko

FINANCIAL PROVISION OF THE DEPRESSED REGIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The forms and mechanism of financial provision development of regions of Ukraine, peculiarities of their application for depressed areas, sources of funding for regional development, common problems in attracting financial resources for sustainable development of territories, additional sources of funding, ways to enhance the local market borrowings are substantiated in the article. The author identified priority areas for financial support with the aim of stimulating economic growth and sustainable development of depressed regions.

№ 22 2014, стор. 34 - 40

Кількість переглядів: 974

Відомості про авторів

Т. В. Міхєєнко

к. е. н., доцент, Чернігівський державний інститут економіки і управління

T. Mikheienko

candidate of economic sciences, associate professor, Chernihiv State Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Міхєєнко Т. В. Фінансове забезпечення збалансованого розвитку депресивних регіонів. Агросвіт. 2014. № 22. С. 34–40.

Mikheienko, T. (2014), “Financial provision of the depressed regions sustainable development”, Agrosvit, vol. 22, pp. 34–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.