EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ
Г. В. Осовська, А. М. Волківська

Назад

УДК: 331.5(477)

Г. В. Осовська, А. М. Волківська

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ

Анотація

У статті досліджується формування суспільної стратегії управління трудовими ресурсами на засадах маркетингових концепцій: концепції ефективного формування професійної робочої сили, концепції людського капіталу, концепції просування робочої сили, цінової концепції, концепції соціальних переваг, концепції споживчого вибору, концепції персоналу у вузькому розумінні, внутрішньоорганізаційній концепції, его-концепції. Різноманіття концепцій регулювання ринку трудових ресурсів обумовлено специфікою товару "робоча сила" і різними інтересами суб'єктів ринку праці. Соціально-орієнтована ринкова система створює досить прийнятні умови для життя і корисної діяльності всіх членів суспільства, однак, це відбувається завдяки зусиллям найбільш активних і самодіяльних особистостей, що приймають на себе значний вантаж турбот про особисте благополуччя і благополуччя всього суспільства.

G. Osovska, A. Volkivska

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON THE BASIS OF MARKETING CONCEPT

Summary

This article investigates the social strategy formation of human resource management on the basis of marketing concept, that is effective formation concept of professional labor force, human capital assets concept, labor force promotion concept, price concept, social benefits concept, consumer choice concept, staff concept in its narrow sense, corporate concept and self-concept. Concept variety of labor force market control is determined by the specifity of "man power" product and by the different interests of labor force market subjects. Socially-oriented market system creates quite reasonable conditions for life and useful activity of all society members, although it happens due to the efforts of the most active and gainful persons who take a considerable load of worries about personal well-being and of society as a whole.

№ 22 2014, стор. 18 - 22

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

Г. В. Осовська

к.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

G. Osovska

ec. sc. candidate, the professor; the head of organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr


А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Volkivska

ec. sc. candidate, the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Осовська Г. В., Волківська А. М. Управління трудовими ресурсами на засадах маркетингових концепцій . Агросвіт. 2014. № 22. С. 18–22.

Osovska, G. and Volkivska, A. (2014), “Human resource management on the basis of marketing concept”, Agrosvit, vol. 22, pp. 18–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.