EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Д. В. Павловський

Назад

УДК: 658:658.8:338.43.01

Д. В. Павловський

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Метою статті є обгрунтування теоретико-методичних і прикладних засад впровадження мерчандайзингу як одного з комплексних елементів маркетингової стратегії економічного розвитку підприємств молокопереробної галузі. Систематизовано визначення мерчандайзингу як маркетингового інструменту, особливості впровадження його елементів у господарській діяльності підприємств молокопереробної галузі, запропоновано власне визначення терміну "мерчандайзинг", розроблено практичні засади побудови системи мерчандайзингу у молокопереробній галузі.
Розкрито сутність економічної категорії "мерчандайзинг" як комплексу заходів у торговій точці, проведення яких направлене на заохочення споживачів до здійснення покупки та досягнення максимальних обсягів продажів визначеної групи товарів. Визначено особливості та складові системи мерчандайзингу у молокопереробній галузі. Запропоновано модель інструментів мерчандайзингу, яка включає 9 категорій, об'єднаних у 3 групи: "Запас", "Представлення" та "Розміщення", розкриває суть та зображує послідовність впровадження системи мерчандайзингу на підприємствах молокопереробної галузі.

D. Pavlovskyy

MERCHANDISING AS A MARKETING TOOL OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF ENTERPRISES IN THE DAIRY INDUSTRY

Summary

The aim of the article is to study the theoretical and methodological principles and applications of implementing merchandising as one of the integrated marketing strategy for the economic development of the enterprises in the dairy industry. Definition of merchandising as a marketing tool and special features of its implementation in business of dairy industry enterprises are systematized. The new own definition of the term "merchandising" is offered In the article. The practical principles of the merchandising system constructing are treated.
Article reveals the essence of the economic category "merchandising" as a set of activities in a store which is aimed to encourage consumers to make purchases and maximize the sale of products. The features and components of merchandising systems in the dairy industry are determined. The proposed model of merchandising tools, which includes 9 categories incorporated into 3 groups: "Stock", "Submission" and "Placement" — reveals the essence of merchandising and depicts the sequence of merchandising implementation in the dairy industry.

№ 21 2014, стор. 54 - 60

Кількість переглядів: 990

Відомості про авторів

Д. В. Павловський

аспірант кафедри організації виробничих та інформаційних систем Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир

D. Pavlovskyy

post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Павловський Д. В. Мерчандайзинг як маркетинговий інструмент стратегії економічного розвитку підприємств молокопереробної галузі. Агросвіт. 2014. № 21. С. 54–60.

Pavlovskyy, D. (2014), “Merchandising as a marketing tool of the economic development strategy of enterprises in the dairy industry”, Agrosvit, vol. 21, pp. 54–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.