EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕС СПРИЙНЯТТЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
О. Є. Бездітко

Назад

УДК: 658:338.24

О. Є. Бездітко

ПРОЦЕС СПРИЙНЯТТЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто процес сприйняття в управлінській діяльності як важливого особистісного процесу в організаційній поведінці, досліджено основні елементи процесу сприйняття для того, щоб адекватно реагувати на будь-які ситуації. З'ясовано сутність сприйняття, охарактеризовано джерела його виникнення. Розглянуто фактори, які впливають на поведінку людини в організації. Виявлено основні психологічні характеристики людини, проаналізовано від чого залежить людська поведінка в групі.
Акцентовано на необхідності розробки методики визначення належної поведінки в управлінській діяльності з метою поліпшення функціонування організації. Проаналізовані бажані і небажані прояви поведінки в організації. Запропоновано алгоритм взаємодії менеджера та працівників. Визначено суперечності між поведінкою людини і нормами організаційного оточення. Досліджено, що кожний окремий індивідуум по-різному оцінює ситуацію і по-різному ставиться до тієї самої ситуації.

O. Bezditko

THE PROCESS OF PERCEPTION IN MANAGERIAL ACTIVITIES

Summary

The paper highlights the process of perception in managerial activities as an important individuality process in the organizational behavior. It also consider the basic elements of the perception process in order to adequately react to any situations. The essence of the concept of perception is spesifical, the sources it originated from are described. The factors which affect man's behavior in the organizational are considered. The basic psychological characteristics of man are revealed, the factors human behavior depends on are analyzed.
The emphasis is laid on the necessity of developing the technique of determining proper behavior in the managerial activities with the aim of improving the company functioning. Desirable and undesirable displays of behavior in the company are analyzed. The algorithm of cooperation between the manager and the workers are suggested. The contradictions between man's behavior and norms of organizational behavior are specified. The research results prove that every single individual's assessment and relation to the situation differ.

№ 21 2014, стор. 32 - 34

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

О. Є. Бездітко

к. е. н., асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Bezditko

Ph.D, lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Бездітко О. Є. Процес сприйняття в управлінській діяльності. Агросвіт. 2014. № 21. С. 32–34.

Bezditko, O. (2014), “The process of perception in managerial activities”, Agrosvit, vol. 21, pp. 32–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.