EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. Л. Литвинчук

Назад

УДК: 347.78:631.1(477)

І. Л. Литвинчук

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено роль інтелектуальних продуктів в інноваційному розвитку аграрної економіки. Розглянуто інтелектуальну власність з позицій аналізу особливостей її становлення як соціального-правового інституту в аграрній сфері. Проведено інституційний аналіз сформованої в Україні системи інтелектуальної власності з урахуванням ефективності її впливу на інноваційний розвиток аграрного сектору. Визначено основні нормативно-правові документи, державні органи та громадські організації, що здійснюють вплив на суб'єктів права інтелектуальної власності, які функціонально пов'язані з галуззю. Окреслено групи проблем інституціоналізації інтелектуальної власності в аграрній сфері. Обгрунтовано необхідність розробки стратегії модернізації інституту інтелектуальної власності, спрямованої на програмування інституційних змін, які детермінують оновлення вітчизняного АПК. Означено пріоритети та індикатори процесу інституціональної модернізації.

I. Lytvynchuk

PROBLEMS AND PRIORITIES OF INSTITUTIONALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

The paper deals with the intellectual property in agrarian sphere from the viewpoint of the analysis of the characteristics of its formation as a social institution. Ukrainian system of intellectual property and its impact on the effectiveness of the innovative development of the agricultural sector are analyzed. Basic normative documents, government agencies and public organizations, which exercise influence on the industry's subjects of intellectual property rights, are defined. The problems of institutional modernization of intellectual property in agrarian economics are determined. The necessity of developing a strategy to modernize intellectual property institute aimed at programming the institutional changes that determine the renovation of national agribusiness is proved. Priorities and indicators of the process of institutional modernization of intellectual property in the agricultural economy are presented.

№ 16 2014, стор. 18 - 22

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

І. Л. Литвинчук

к. е. н., докторант, старший викладач кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

I. Lytvynchuk

Ph.D., Doctoral Candidate, Senior Lecturer, Department of of Economic Theory, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Литвинчук І. Л. Проблеми та пріоритети інституціоналізації інтелектуальної власності в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. 2014. № 16. С. 18–22.

Lytvynchuk, I. (2014), “Problems and priorities of institutionalization of intellectual property in the agrarian sector of Ukraine's economy”, Agrosvit, vol. 16, pp. 18–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.