EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
І. А. Павленко, Л. А. Петренко

Назад

УДК: 332.1: 338.2

І. А. Павленко, Л. А. Петренко

СВІТОВИЙ ДОСВІД АНАЛІЗУ ТА МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджується інструментарій моніторингу та аналізу інноваційного розвитку, що використовується для оцінювання рівня інноваційності економік країн та регіонів. Автором проаналізовано інноваційні індикатори Глобального інноваційного індексу, Індексу розвитку людського потенціалу, Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, Індексу економіки знань всесвітнього банку, Індексу глобальних послуг, Індексу ведення бізнесу Світового Банку.
Світовий досвід аналізу і моніторингу інноваційного розвитку на глобальному, національному та регіональному рівнях засвідчує постійне зростання кількості використовуваних інструментів і ускладнення їх структури. При цьому спостерігаються такі дві тенденції: на національному рівні (характерним прикладом є ЄС) — система оцінюваних параметрів оптимізується і має незначну тенденцію до скорочення, на глобальному рівні — характеристики умов для розвитку інновацій включаються до більшості композитних індексів, хоча і висвітлюють такі умови фрагментарно.

I. Pavlenko, L. Petrenko

INTERNATIONAL EXPERIENCE ANALYZING AND MONITORING THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS

Summary

The article investigated tools for monitoring and analysis of innovative development, which is used to assess the level of innovativeness of the economy and regions. The author analyzes the innovation indicators Global Innovation Index, The Global Competitiveness Index, Human Development Indicators, Knowledge Assessment Methodology, Global Services Location Index, Doing Business. International experience analysis and monitoring of innovation development at the global, national and regional levels demonstrates the constant growth of the instruments used and the complexity of their structure. Thus, there are two trends: at the national level (a typical example is the EU) — the system being evaluated and optimized parameters has a slight tendency to decrease, at a global level — the characteristics of the conditions for innovation are included in most composite indices, while highlighting such conditions are fragmentary.

№ 16 2014, стор. 3 - 11

Кількість переглядів: 401

Відомості про авторів

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Л. А. Петренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

L. Petrenko

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Dr. Sc. (Econ.) Degree Seeker, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Павленко І. А., Петренко Л. А. Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку. Агросвіт. 2014. № 16. С. 3–11.

Pavlenko, I. and Petrenko, L. (2014), “International experience analyzing and monitoring the development of innovations”, Agrosvit, vol. 16, pp. 3–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.