EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Л. О. Коваленко, Т. В. Міхеєнко, К. А. Гродзіцька

Назад

УДК: 336.225.6

Л. О. Коваленко, Т. В. Міхеєнко, К. А. Гродзіцька

НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Визначено місце і роль непрямого оподаткування в формуванні доходів державного бюджету, причини зниження їх фіскального потенціалу, недоліки діючого механізму справляння податків. Обгрунтовано напрями вдосконалення адміністрування непрямих податків.

L. Kovalenko, T. Mikheienko, K. Hrodzitska

INDIRECT TAX IN FISCAL ADJUSTMENT SYSTEM

Summary

The place and role of indirect taxation in the formation of state budget revenues were determined as well as the causes of reducing their fiscal potential and disadvantages of the tax collection mechanism. Reasonable directions of improvement of indirect taxes administration.

№ 15 2014, стор. 46 - 52

Кількість переглядів: 1368

Відомості про авторів

Л. О. Коваленко

к. е. н., професор, академік УАН, Чернігівський державний інститут економіки і управління

L. Kovalenko

candidate of economic sciences, the professor, member of Ukrainian Academy of Sciences


Т. В. Міхеєнко

к. е. н., доцент, Чернігівський державний інститут економіки і управління

T. Mikheienko

candidate of economic sciences, associate professor


К. А. Гродзіцька

бакалавр, Чернігівський державний інститут економіки і управління

K. Hrodzitska

bachelor of Chernihiv National Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Коваленко Л. О., Міхеєнко Т. В., Гродзіцька К. А. Непряме оподаткування в системі фіскального регулювання. Агросвіт. 2014. № 15. С. 46–52.

Kovalenko, L., Mikheienko, T. and Hrodzitska, K. (2014), “Indirect tax in fiscal adjustment system”, Agrosvit, vol. 15, pp. 46–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.