EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ФАКТОРІВ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
В. С. Андрієць

Назад

УДК: 330.33

В. С. Андрієць

СИСТЕМА ФАКТОРІВ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджується перелік факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ, що обумовлюють товарну структуру підприємства. Після критичного аналізу результатів досліджень науковців, перелік факторів було доповнено таким фактором, як рівень прибутковості елементів товарної структури. Результатом дослідження були виділені фактори внутрішнього (стратегія діяльності підприємства на споживчому ринку, спеціалізація (товарний профіль) підприємства, місцезнаходження, забезпеченість товарообороту трудовими ресурсами, основними фондами, запасами, цінова та маркетингова політика; структури виробництва; рівень прибутковості елементів товарної структури) та зовнішнього (структура потреб (виробничих, суспільних і особистих); рівня і структури грошових коштів (купівельних фондів і кредиту); рівня і співвідношення цін, а також інфляції; обсяги та структура пропозиції споживчих товарів; стан конкуренції на даному регіональному товарному ринку; державне регулювання; загальна макроекономічна забезпеченість трудовими ресурсами, основними фондами, запасами) середовищ.

V. Andrijets

THE SYSTEM OF FACTORS ENTERPRISE COMMODITY STRUCTURE

Summary

In this article is investigated the system of factors of internal and external environments that makes influence on enterprise commodity structure. After critical analysis results of scientists investigation the list factors was completed with factor the level of profitability elements of commodity structure. The result of investigation is the list of internal (the corporate strategy, enterprise specialization, place position, satisfaction with staff, fixed assets, inventories, price and marketing policy, manufacturing structure, profitability of commodity elements) and external (the structure of offer, structure and level cash (credit) satisfaction, level of market prices, inflation, amount and structure commodity offer, competitiveness, state regulation, macro-economical satisfaction with workforce, fixed assets, inventories) environments factors.

№ 15 2014, стор. 31 - 35

Кількість переглядів: 1285

Відомості про авторів

В. С. Андрієць

к. е. н., ст. викл. КНТЕУ

V. Andrijets

candidate of economic science, senior lecturer KNTEU

Як цитувати статтю

Андрієць В. С. Система факторів товарної структури підприємства. Агросвіт. 2014. № 15. С. 31–35.

Andrijets, V. (2014), “The system of factors enterprise commodity structure”, Agrosvit, vol. 15, pp. 31–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.