EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В. М. Андрієнко

Назад

УДК: 331.108.37

В. М. Андрієнко

СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Досліджено конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП), стандарти Міжнародної організації стандартизації (ІSO), міжнародні стандарти для оцінки систем управління охороною праці та виробничої безпеки. Встановлено спільні та відмінні риси європейських і міжнародних стандартів у сфері безпеки праці та законодавства України. Запропоновано основні напрями щодо впровадження міжнародних стандартів у галузі безпеки праці в Україні.

V. Andrienko

SAFETY STANDARDS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Summary

Studied the conventions and recommendations of the International Labour Organization ( ILO) standards of the International Organization for Standardization ( ISO ), International Standards for the assessment of safety management and industrial safety. Established common features of European and international standards of safety and laws of Ukraine. The basic directions of implementation of international standards of safety in Ukraine.

№ 6 2014, стор. 41 - 47

Кількість переглядів: 1104

Відомості про авторів

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, докторант, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

V. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral, PVNZ "University of Economics and Law" Krok ", Kyiv

Як цитувати статтю

Андрієнко В. М. Стандарти безпеки праці: зарубіжний досвід. Агросвіт. 2014. № 6. С. 41–47.

Andrienko, V. (2014), “Safety standards: international experience”, Agrosvit, vol. 6, pp. 41–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.