EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АГРОРЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ
С. Г. Нездоймінов

Назад

УДК: 332.1:338.48

С. Г. Нездоймінов

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АГРОРЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

Анотація

У статті визначені інституційні та економічні чинники державно-приватного партнерства в сфері рекреації та туризму, сучасні наукові підходи щодо інтеграції агрорекреаційної діяльності у регіональну стратегію економічних реформ, умови розвитку агротуристичного сектора як складової соціально-економічного зростання регіону. Наведені дані про досвід і проблеми запровадження державно-приватного партнерства в Україні та запропоновано план дій на найближчу перспективу щодо подальшого розвитку агрорекреаційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства.

In this article the institutional and economic factors, public-private partnerships in the field of recreation and tourism, modern scientific approaches to integrate agricultural recreational activities in the regional strategy for economic reform, the terms of agro-tourism as a component of social and economic growth of the region. The cited data on the experiences and problems of introduction of public-private partnership in Ukraine and proposed action plan in the near future for further development of agricultural recreational activities on the basis of public-private partnerships.

S. Nezdoyminov

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN AGRO RECREATIONAL SPHERE OF THE REGION

№ 17 2013, стор. 17 - 22

Кількість переглядів: 1121

Відомості про авторів

С. Г. Нездоймінов

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління туризмом, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

S. Nezdoyminov

Ph.D.., Associate Professor of Economics and Tourism Management, National Economic University Odessa, Odessa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.