EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. В. Ковтуненко

Назад

УДК: 330.341.1

Ю. В. Ковтуненко

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розкрито сутність економічної категорії "інтелектуальні ресурси", представлена розширена класифікація інтелектуальних ресурсів, визначено їх місце у структурі інтелектуального капіталу підприємства.

Yu. V. Коvtunenkо

THE ECONOMIC ESSENCE AND CLASSIFICATION INTELLECTUAL OF ENTERPRISE RESOURCE

Summary

In the article disclosed of the essence of the economic category of "intellectual resources" , has been presented of the extended classification of intellectual resources, has been defined their place in the structure of the intellectual capital of the enterprise.

№ 14 2013, стор. 51 - 53

Кількість переглядів: 1003

Відомості про авторів

Ю. В. Ковтуненко

аспірант, кафедра економіки підприємств, Одеський національний політехнічний університет

Yu. V. Коvtunenkо

graduate student., Department of Economics of Enterprise Odessa National Polytechnic University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.