EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЧАСТКИ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
І. Ю. Гусєва

Назад

УДК: 338

І. Ю. Гусєва

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЧАСТКИ РИНКУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей впливу інтелектуальних ресурсів на формування частки ринку підприємств олійно-жирової промисловості. Виокремлено сукупність інтелектуальних ресурсів підприємства, які створюються та функціонують у зовнішньому середовищі. Обгрунтовано необхідність їх використання з метою збільшення ринкової частки, забезпечення стійких конкурентних переваг у довгостроковій перспективі, реалізації стратегічних намірів та потенційних можливостей розвитку підприємств.

I. Guseva

INTELLECTUAL RESOURCES IN THE PROCESS FORMATION OF THE MARKET SHARE OF ENTERPRISES OIL AND FAT INDUSTRIES

Summary

Article devoted to defining features of influence intellectual resources on the formation of the market share of enterprises oil and fat industries. Singled out a set of intellectual resources of the enterprise that are created and function in the external environment. Substantiated necessity of using them in order of increase market share, providing a sustainable competitive advantage in the long term, implementation of strategic intentions and potential possibilities of development enterprises.

№ 6 2013, стор. 65 - 68

Кількість переглядів: 980

Відомості про авторів

І. Ю. Гусєва

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Guseva

assistant of the economic of enterprises chair of the SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.