EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2011

А. П. Макаренко

д. е. н., доцент, Запорізька державна інженерна академія

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПОБУДОВИ МОНІТОРИНГУ ОБ'ЄКТІВ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Б. В. Погріщук

д. е. н., доцент

Г. Б. Погріщук

к. е. н, доцент, Тернопільський національний економічний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

В. В. Іванишин

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ВТОРИННИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Н. И. Новальская

к. э. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой административного и медицинского менеджмента, Межрегиональная Академия управления персоналом

Ф. М. Файзрахманов

доцент кафедры экономики и управления, ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства" (г. Минск, Республика Беларусь), докторант, МАУП

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЫ В ТЕКУЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (ЧАСТЬ 1)

Є. В. Бутенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Г. В. Рогозенко

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МОНІТОРИНГ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НА ЗЕМЛЯХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Д. Г. Дмитренко

Національний університет біоресурсів і природокористування

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗРОШУВАНИХ ТА ОСУШЕНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОГО РИНКУ РЕГІОНУ: НАСЛІДКИ ПРОВАЛІВ І НАПРЯМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ

І. В. Усков

к. е. н., докторант кафедра "Фінансів та банківської справи", Донецький національний університет

СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ

І. М. Алексеєнко

науковий співробітник відділу економіки, ННЦ "Інституту землеробства" НААН України

ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Т. В. Сініцина

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТРАХОВІ ПРОДУКТИ ЗІ СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця