Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 9, 2011

А. П. Макаренко

д. е. н., доцент, Запорізька державна інженерна академія

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПОБУДОВИ МОНІТОРИНГУ ОБ'ЄКТІВ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Б. В. Погріщук

д. е. н., доцент

Г. Б. Погріщук

к. е. н, доцент, Тернопільський національний економічний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

В. В. Іванишин

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ВТОРИННИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Н. И. Новальская

к. э. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой административного и медицинского менеджмента, Межрегиональная Академия управления персоналом

Ф. М. Файзрахманов

доцент кафедры экономики и управления, ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства" (г. Минск, Республика Беларусь), докторант, МАУП

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЫ В ТЕКУЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (ЧАСТЬ 1)

Є. В. Бутенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Г. В. Рогозенко

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МОНІТОРИНГ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НА ЗЕМЛЯХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Д. Г. Дмитренко

Національний університет біоресурсів і природокористування

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗРОШУВАНИХ ТА ОСУШЕНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОГО РИНКУ РЕГІОНУ: НАСЛІДКИ ПРОВАЛІВ І НАПРЯМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ

І. В. Усков

к. е. н., докторант кафедра "Фінансів та банківської справи", Донецький національний університет

СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ

І. М. Алексеєнко

науковий співробітник відділу економіки, ННЦ "Інституту землеробства" НААН України

ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Т. В. Сініцина

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТРАХОВІ ПРОДУКТИ ЗІ СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. І. Куценко

д. е. н., професор

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет