Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2012

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Я. С. Ларіна

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВИЗНАЧАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Л. І. Катан

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Г. М. Бойківська

к. е. н., викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

І. В. Мартусенко

к. геогр. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р. М. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

О. В. Бухало

викладач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Н. М. Вдовенко

к. е. н., докторант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВЗАЄМОДІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКВАКУЛЬТУРИ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

А. Д. Діброва

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. С. Чан-хі

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВНУТРІШНЯ ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

М. О. Сичова

доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. О. Шевченко

доцент, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ПРАЦІ: ШЛЯХИ ІНТЕРГАЦІЇ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ПІДХОДІВ

П. Н. Макаренко

д. э. н., професор, член-кореспондент НААН, Полтавская государственная аграрная академия

А. С. Дьяченко

аспирант, Полтавская государственная аграрная академия

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

А. С. Донських

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСНОВНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО АГРОБІЗНЕСУ

С. П. Пенцак

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. М. Сас

старший викладач, Львівський національний аграрний університет

СЕЛЯНСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК ПОТЕНЦІАЛ І РЕСУРС КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Т. М. Харченко

аспірант, Сумський національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. І. Просянкіна-Жарова

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ, РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

В. М. Хижняк

асистент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРИ РАЦІОНАЛЬНОМУ ПОЄДНАННІ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет