EnglishНа русском

Агросвіт № 8, 2009

М. В. Щурик

д. е. н., проректор з наукової роботи, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ САМОВРЯДУВАННЯ

В. В. Голданов

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

І. О. Новаковська

науковий співробітник , КП "Київський інститут земельних відносин"

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Ю. Г. Гуцуляк

Косівський відділ проблем гірського землекористування, Івано-Франківський інститут АПВ УААН

ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ГЕНЕТИЧНИХ ГОРИЗОНТІВ ГРУНТІВ І ПРИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРУНТОВИХ МЕЖ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант Верховної Ради України (Київ)

І. В. Кудря

магістр технічних наук, директор по зовнішньоекономічних зв'язках та економічній безпеці УНСЕБ

КРЕДИТНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Г. М. Михайлов

доцент, заступник директора з наукової та навчальної роботи інституту повітряного транспорту, Національний авіаційний університет, м. Кривий Ріг

К. В. Марінцева

к. е. н., доцент кафедри організації авіаційних перевезень факультету авіаційних транспортних технологій інституту економіки та менеджменту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О. Ю. Єрмаков

доктор економічних наук, професор

В. В. Удахін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

О. В. Кощій

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

І. В. Чудновець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОПТИМІЗАЦІЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ М'ЯСА В УКРАЇНУ

О. В. Фраєр

аспірант, ДУ "Інститут економіки і прогнозування" НАН України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРУПНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця