EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2012

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Б. В. Погріщук

д. е. н., професор, Тернопільський національний економічний університет

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ В ПАРАДИГМІ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ УТВОРЕНЬ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОНІТОРИНГ СКЛАДОВИХ АГРАРНОГО РИНКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. А. Абрамович

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПРОДУКЦІЇ НАСІННИЦТВА СОНЯШНИКУ

І. О. Іртищева

д. е. н., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Т. В. Смелянець

к. е. н., Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Г. О. Бурдельна

к. е. н., Європейський університет, м. Миколаїв

І. С. Крамаренко

аспірант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М. О. Солодкий

к. е. н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності, Заслужений діяч науки і техніки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. О. Гниляк

к. е. н., доцент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Ю. Донченко

магістр кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІРО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИМИ АГРОХОЛДИНГАМИ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ ПОЛЬЩІ

Н. М. Бавровська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

О. В. Боришкевич

здобувач кафедри земельного кадастру, НУБіП України

АНАЛІЗ РЕНТОУТВОРЮВАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА МАЛОГО БІЗНЕСУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Т. М. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економічної та маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

Н. М. Харченко-Кушнір

аспірантка кафедри економічної теорії та маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОПИТУ

А. М. Пивовар

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П. В. Пивовар

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Є. М. Руденко

аспірант, ХНАУ

ОЦІНКА САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця